سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
خدای من! کدام یک از مردم نزد تو محبوبتر است؟ فرمود : دانشمندی که دانشمند دیگری را می جوید . [موسی علیه السلام]